DỊCH VỤ

Biện pháp phòng chống mối cho công trình xây dựng

Mối xâm nhập vào nhà bằng cách nào? Mối thường xâm nhập vào nhà theo con đường: – Mối có sẵn trong nền đất hoặc công trình cũ, trong khi cải tạo hoặc xây dựng mới chủ công trình không xử lý phòng chống mối xử lý, sau một thời gian nhất định chúng tiếp tục phát triển, lập thêm tổ mới và gây hại cho công trình. – Mối cánh bay vào làm tổ trong công trình trước khi lát nền hoặc mối cánh tìm được khe, kẽ thích…

XEM THÊM